Monthly Archives: juni 2012

Första Flickkörs-anslaget, 1972

Den verkliga AFF-urkunden – anslaget som i slutet av november 1972 sattes upp i korridorerna på Adolf Fredriks musikklasser. Man sökte sångare för provsjungning till Flickkören:

Nu ska vi starta flickkör!

”Fredrikorna” heter den tillsvidare men du kan säkert hitta på ett bättre namn. Kom med förslag! ––– Körens uppgifter blir att göra konserter inom och utanför skolan. Kanske en turné någonstans? Uppgifterna är många! Det kan bli spännande!

40 flickor får plats i kören och körledare blir Bo Johansson.

Uppropet var undertecknat av Stig Gunnarskog, rektor, och Bo Johansson, musiklärare.

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Adolf Fredriks Flickkör, Flickkörens start, Senast noterat