Monthly Archives: januari 2013

Konsertbilder, VinterTantkören 2013

Varsågod, här en hoper bilder från senaste VinterTantkörs-uppställningen i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm, lördagen den 5 januari 2013. En högst välklingande, musikaliskt mysig och uppskattad konsert, både av korister (körtanter) och publik.

Bilderna är från fotograf Erik Hagmans kamera.

Slideshow:
Fullscreen:

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Körbilder, övrigt, Senast noterat

Världsröstdagen – vill höras över hela klotet

WorldVoiceDay2013Tisdagen den 16 april rullar Världsröstdagen, World Voice Day, över jordens alla länder. Från Nya Zeeland, över Europa och Sverige, för att avslutas i Hawaii, alltid kl 19.30 lokal tid.
Körkonserter, föredrag, seminarier i en bred blandning för att manifestera röstens betydelse som redskap och musikinstrument.

Internationella webbplatsen finns här

Alla svenska evenemang finns här

Initiativtagare är bl a den svenske röstprofessorn vid KTH, Johan Sundberg.

Här ett upprop inför World Voice Day i Sverige från Bosse Johansson och Johan Sundberg:

Hej Körledare!

I år kommer ett unikt tillfälle att demonstrera hur vittomfattande och viktig svensk körsång är i svenskt kulturliv. Den 16 april, en tisdag, infaller World Voice Day, Världsröstdagen. Den kommer att firas med allehanda röstevenemang över hela världen.

World Voice Day har funnits i ett dussin år, men aldrig uppmärksammats i vårt land. Nu kan det bli ändring på det! Syftet är att demonstrera röstens oerhörda betydelse i våra liv, så att alla människor förstår det, politiker, beslutsfattare i kommuner, skolor, kulturfonder …
Rösten behöver vi för att prata med varandra, och den är också det kanske följsammaste och uttrycksfullaste musikinstrument som finns. I körsång öppnar rösten möjlighet an uppleva musikalisk och social samhörighet och glädje, och sjungandet har också goda effekter på hälsa och livskvalitet.

 

I år planeras på Världsröstdagen en Global Körkonsert. Kl 19.30 lokal tid kommer körer att sjunga, den första i Nya Zeeland, den sista i Hawaii, så konserten kommer att äta sig västerut i takt med solen. Idag finns konserter på schemat i Malaysia, Nigeria, IsraeL Estland, Chile och, förstås, också i Sverige.

På morgonen anordnar Vetenskapsakademien ett symposium om svensk röstforskning. På eftermiddagen blir det allehanda evenemang på olika håll i landet. På kvällen planerar Musikaliska Akademien att ordna en särskild röstafton med solo- och körsång, kanske också diktläsning och skådespeleri.

Landets musik(hög)skolor, Operahögskolan, logopedmottagningar och andra röstrelaterade ställen kommer ordna med olika röstevenemang.

 

Här finns alltså ett fantastiskt tillfälle för svensk körkultur an göra en kraftfull och påfallande insats. Det kan ske på flera sätt. Ett är att du med din kör ger en konsert kl 19.30 med körens repertoar, gärna innehållande också lite svensk musik, t ex i körens vanliga konsertlokaI. En annan möjlighet är att din kör går ihop med andra körer i närheten och ger en konsert på allmän plats, så att allmänheten får en intresseväckande och oförglömlig upplevelse.

Man bör förstås bjuda in politiker, fondstyrelser och andra betydande beslutsfattare. I vilken form det än blir är det också viktigt att berätta att evenemanget är en del i Världsröstdagen.

 

Det är viktigt att det blir stor uppslutning kring det här. Då kan tv, radio och tidningar inte undgå att uppmärksamma det och inbjudna kan inte gärna tacka nej. Ekonomi finns tyvärr ingen, men det har ju ett stort egenvärde att på det här sättet ingå i ett uppmärksammat globalt sammanhang. Så visst kommer din kör att ställa upp? Dessutom, tala med dina kolleger om detta, de kanske inte har fått det här brevet.

 

Alla evenemang som ingår i Världsröstdagen kommer att annonseras på webben,
den svenska Världsröstdagen
den internationella webbplatsen för World Voice Day

Vi ser fram mot att höra av dig med besked att din kör ställer upp!

 

Bosse Johansson        Johan Sundberg

Leave a Comment

Filed under Övrigt, Senast noterat

”Makalös konsert” med VinterTantkören

Bengt Olof Engström, stor musikkännare, musikpedagog och bl a tidigare chef för Stockholms Konserthus, lyssnade även detta år till den samlade VinterTantkörens konsert i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm (5 januari 2013):Bengt_Olof_Engström

Det blev en fulländad avrundning av jultiden att lyssna till VinterTantkören. Tack för en makalös konsert!  

Den präglades av flera saker, naturligtvis i första hand den praktfulla klangen, där unga rösters klarhet kompletterar äldres mognad – eller tvärtom. Ett annat drag i konserten var att så påfallande många kunde hela programmet utantill, inte bara unga, nyexaminerade Tanter utan också gamla damer i 35-årsåldern. Utantillsjungning skapar en täthet mellan körsångare och ledare som alltid höjer kvaliteten.

Och så Glädjen. Det lyste om sångarna av fröjd att få vara med och sjunga dessa för både dem och oss lyssnare välkända sånger. Det lyste också om oss när vi gick ut.

Tack Bosse för att du nu troligen skapat en ny tradition, något som jag och många med mig önskade efter förra årets konsert. Och gärna i Adolf Fredriks kyrka, vars akustik gav en förunderlig lyster åt körklangen.

 

Konsertbilder

Här kan du läsa konsertprogrammet

AFF_VTK-rep_2013-01-05 15.57B

Leave a Comment

Filed under Övrigt, Senast noterat

VinterTantkören 2013 – ännu vassare

VTK-rep_2013-01-05 16.03.36BPå trettondedagsafton, 5 januari 2013, svepte VinterTantkören in i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Ett 60-tal tidigare medlemmar i Adolf Fredriks Flickkör (som inte drabbats av förkylningar, halsont och sjuka barn) minglade och repeterade under två intensiva timmar på eftermiddagen.

Klockan 18 var det konsert inför en fulltalig och mycket intresserad publik; många mindes körupplevelsen från förra årets VinterTantkörskonsert och hade stora förväntningar.

Förväntningarna infriades med råge. Aldrig tidigare har vi väl hört sådana tolkningar och fullödiga framföranden av den klassiska julkörsrepertoaren! Det lät helt enkelt grandiost vackert och storslaget om VinterTantkören. Röster från många olika årgångar av Flickkören blandades i en musikalisk syntes som inte kan upplevas på något annat håll.

Allt, från Once in royal David’s city till fyra helt bländande körsatser ur Brittens A Ceremony of Carols, klingade storslaget under Bosse Johanssons ledning. Publiken var både andäktig och hänförd.

Alla räknar nog med att de två trettondedagskonserter som Adolf Fredriks Flickkörs Alumni nu framfört blir en tradition i Stockholm.

 

Konsertbilder ›

Här kan du läsa konsertprogrammet 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Övrigt, Senast noterat

Vad är en körtant?

VTK_7jan12_rep_0191BKörtant är bara den som varit medlem i Adolf Fredriks Flickkör under Bosse Johanssons ledning (1973-2010). Körtant är den finaste utmärkelse man kan få som flickkörskorist. Man blir körtant det år man går ut årskurs 9 vid Adolf Fredriks Musikklasser.

Körtanter kan alltså vara i åldrarna 17 – 55 år.

Bilden visar körtanter under repetition inför VinterTantkörens konsert, januari 2012.

Idag räknar vi till närmare 440 körtanter, strategiskt placerade över hela världen; inte sällan i professionell musikalisk verksamhet.

 

Här är all världens Körtanter, från A-Ö

Leave a Comment

Filed under Övrigt, Senast noterat