Bilder från Luciakonserten 2004

13 december 2004 – två fullsatta luciakonserter ”Goder afton, mitt herrskap!” med Håkan Hagegård som solist. Konserterna hölls i S:t Jacobs kyrka, Stockholm. Dirigent: Bo Johansson. Vid flygel och orgel: Magnus Svensson.

 

Några konsertbilder finns här

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Adolf Fredriks Flickkör, Webb-album

Comments are closed.