Min körvärld

Uppställning för fotografering inför Flickkörens turné till Belgien. Här står vi på Gamla Musikaliska Akademiens scen (sedermera Nybrokajen 11, numer Musikaliska), hösten 1988.

Leave a Comment

Filed under Bilder

Comments are closed.