Adolf Fredriks (inte helt lugna) historia

1939 fick Hugo Hammarström skolförvaltningens tillstånd att starta Stockholms folkskolors sångklasser. Det började med två klasser (“sångavdelningar” i årskurs 3) och Hugo Hammarström fick utarbeta läroplanen och förordnades att leda musikundervisningen. Ända till sin pensionering 1957 var han ledare för sångklassernas musikundervisning vid Adolf Fredriks skola. Musikverksamheten växte i takt med att barnkullarna blev större och efterfrågan ökade. 1948 avlades realexamen för första gången vid sångklasserna.

I början av 1950-talet ändrades ämnet “sång” till “musik” i skolornas undervisningsplan. På Adolf Fredrik bestod dock ämnets inriktning: sång! 1951 ökades antalet paralleller från fyra till sex, 1963 hade klasserna ökats till åtta i varje årskurs.

Musikgymnasiet i Adolf Fredrik inrättades 1959 och studentexamen avlades för första gången 1963.

Redan vid slutet av 1950-talet började Stockholms skolpolitiker diskussionerna om att dela på musikundervisningen vid skolan samt att splittra skolan lokalmässigt, eller geografiskt. Långdragna diskussioner följde, mängder av förslag passerade revy under hela 1960- och 70-talen för att kulminera i början av 1980-talet.

Utredningsförslaget som presenterades i mars 1982 var att hela Adolf Fredrik skulle förläggas i Västertorp/Hägersten. Starka protester från musiklärare, elever, föräldrar och en musik-engagerad allmänhet följde nu. I tidningarna kunde man läsa hundratals artiklar och insändare, i TV och radio böljade debatten om musikens villkor och skolans berättigade krav på att få vara ett centralt, attraktivt alternativ.

Kampen gick under parollen “Musiken i centrum – rädda AF”. Skolan satte igång ett batteri av musikaliska PR-insatser, ofta iscensatta av Bo Johansson och Jan Åke Hillerud – sången skulle märkas på sta’n. Konserter på Hötorget, luciatåg till Sergels Torg, luciakonserter i stadens kyrkor, luciatåg på stadens sjukhus, glada, sjungande demonstrationstag genom Stockholms city osv.

Slutligen vanns kampen (oktober 1983). Adolf Fredrik fick vara kvar, men fick antalet paralleller minskat från åtta till sex samt skiljdes från Musikgymnasiet, som 1984 flyttades till Kungsholmens gymnasium.