Bilder från konserten Från enstämmigt till 38-stämmigt, 2010

Ännu en av dessa konserter med Adolf Fredriks Flickkör, där Bosse Johansson släpper fram sina flickkorister i full frihet. Denna gång i Sankt Peterskyrkan i Stockholm. Här framträder flickkörsmedlemmarna i sedvanlig körformation, som solister, i duo, trio, kvartett, nonett etc.

Mycket medvetet låter dirigenten sina korister känna på det ansvar som ligger i att sjunga ensam eller i liten grupp inför publik. Och flickorna gör det gärna!

Publiken får många oväntade och överraskande musikupplevelser och går från konserten med ett stort leende.

Här bilder från Bosse Johanssons sista korist-coachande konsert i november 2010, som fick heta
Från enstämmigt till 38-stämmigt ›