Bilder från Nordiska Musikdagar 2007

Sedan år 1888 har nordiska tonsättare visat upp sin produktion vid speciella musikdagar. Och från 2006 är Nordiska musikdagarna årliga. 2007 hölls de fyra dagarna i Norrköping med 80 olika tonsättare.

Inbjudna var Bosse Johansson och hans Adolf Fredriks Flickkör för att ge en workshop  – tillsammans med tonsättaren Karin Rehnqvist – för andra tonsättare.

Dessutom gav Adolf Fredriks Flickkör en uppmärksammad lunchkonsert.

 

Här några bilder från detta tillfälle