Böcker och skrifter

Av och om Bo Johansson

musikdirektör, musiklärare, körledare, ledamot av Kungl Musikaliska Akademien

Tidernas körklang

Jubileumsbok utgiven till Adolf Fredriks Musikklassers 60-årsjubileum och Stockholms Musikgymnasiums 40-årsjubileum till skolornas gemensamma Körfestival 100, 1999–2000.

Adolf Fredriks Musikklasser, 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing together

Kompendium, där Bosse sammanfattat en stor del av sina erfarenheter av att arbeta tillsammans med barn och musik, om körsjungande, körledande etc.

Denna version på engelska. Översatt till 14 språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikboken – en första bok om klassisk musik

tillsammans med Gitten Sköld och Fibben Hald (ill.)

Rabén & Sjögren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosse och hans Flickkörsvärld

Utgavs till Bo Johanssons tack- och avskedskonsert, januari 2011.

Om Bosses tankar kring barn och körsjungande, körmetodik, om Adolf Fredriks Flickkörs verksamhet från starten 1972 till avslutningskonserten 2011. Ett stort antal dirigenter och musikpersonligheter från hela världen, samt tidigare och nuvarande flickkorister skriver om sina intryck av Bo Johansson.

Mer om boken