Category Archives: Allt annat kring Bosse

Bosse-brunnen ger tusentals friskt vatten

Till minne av Bosse Johansson gjordes i samband med begravningen (den 8 juni 2016) en insamling, där samtliga medel oavkortat skulle gå till ett vattenbrunnsprojekt i Etiopien. Det blev ca 86,000 kr!

Bosse och hans årliga VinterTantkör (som gav en konsert vid trettondedagstid) hade tidigare varit involverade i olika biståndsprojekt i Etiopien, förmedlade av organisationen Glimmer of Hope.
Läs om det här ›

750 donatorer!

Men nu skulle det bli en Bosse-brunn av alla medel som kom till hans minne. 750 tacksamma givare gjorde det möjligt. Bula Mariam Shallow Borehole är igång och betjänar tusentals bybor med dricksvatten.

Bosse-brunnen är borrad och installerad för byarna i Gondar i Amhara-provinsen, Etiopien. Det är ett antal lantbrukarbyar som ligger vid Tana-sjön, Etiopiens största.

Nu slipper kvinnorna och flickorna att dagligen gå långa sträckor för att bära hem smutsigt, förorenat vatten i dunkar. Nu får de friskt vatten från allas vår Bosse-brunn. Med den kanske vackraste skylt man kan tänka sig.

 

Här är Bosse-brunnen i Gondar, Etiopien

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Senast noterat

Det blir en Bosse-brunn i Etiopien!

Bosse hade ett starkt engagemang för människorna –  och speciellt barnen – i de fattigaste delarna av Etiopien. Detta visade han tillsammans med sina körtanter genom att låta konsertintäkter gå till olika projekt i Etiopien; en barnklinik till ett stort sjukhus i södra Etiopien, ett brunnsprojekt i Tigray i norra Etiopien.

Därför var det alldeles naturligt för Bosses familj att låta minnesgåvor helt gå till ett nytt hjälpprojekt i mellersta delen av Etiopien. Det handlar om brunnar i Amhara-regionen.

 

Bosse-brunnen_Amhara

 

En brunn i Bosses namn

Om de insamlade medlen till Bosses minne nådde $9,000, skulle också brunnen få Bosses namn. I början av augusti hade $9,004 – ungefär 76,900 kr – strömmat in, åtföljda av hundratals tacksamma hälsningar och ord från Bosses många vänner, släktingar, korister, elever …

Bosse-brunnen kommer att förse människorna i trakten med rent vatten för första gången och i många år framåt och därmed förbättra deras hälsa och livsvillkor.

Barnen kommer att få en chans att hinna gå i skolan i stället för att leta efter vatten. Kvinnorna får också möjlighet att ägna sig åt andra sysslor, som kan ge extra inkomster till familjen.

 

Du kan fortfarande bidra

Insamlingen stänger inte med att det höga målet har nåtts, utan pågår ännu ett tag. Vill du vara med finns alla uppgifter om projektet och hur du sänder en slant med din hälsning på webbplatsen för A Glimmer of Hope (den organisation som administrerar och genomför dessa projekt).

Till A Glimmer of Hope

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Senast noterat

Minnesord i Kungl Musikaliska Akademien

AFF_6juni10_DSC8504B

Tonsättaren, professorn i komposition, Bosse-vännen och samarbetspartnern för ny flickkörsrepertoar, Karin Rehnqvist, höll vid Kungl Musikaliska Akademiens sammankomst den 19 maj dessa minnesord över Bosse Johansson.

 

Kördirigenten, pedagogen och inspiratören Bo Johansson har gått bort. Han avled stilla i sömnen natten den 10e maj. Bo, alltid kallad Bosse, var verksam in i det sista. Veckan innan kom han hem från Neerpelt i Belgien, där han varit jurymedlem i en körtävling. Han var som alltid upplivad och glad när han befann sig i körsammanhang och ville berätta och diskutera.

Det är en centralgestalt, ett nav och en förnyare inom svenskt körliv som gått bort.

Hans påverkan inom hela vårt musikliv har varit och kommer fortsatt att vara enormt, då han under sina nästan 40 år som pedagog och körledare vid Adolf Fredriks Musikklasser undervisat drygt 4000 elever. Många är idag professionella musiker; instrumentalister och sångare, andra återfinns inom vårt fantastiskt rika amatörkörliv.

 

Adolf Fredriks Flickkör grundade Bosse 1972 och ledde den sedan i 38 år. Kören blev snabbt en topp-ensemble, känd för sin speciella klang och kreativa programsättning. Bosse och kören fick tidigt internationellt rykte, i början genom körtävlingar, något de snart slutade med eftersom de med Bosses ord ”alltid kom bättre än tvåa”. De blev istället inbjuden kör till symposier, konvent, och turnéer världen över, bland annat var de som första europeiska barnkör inbjuden till Kina 1998.

En konsert med Adolf Fredriks flickkör var alltid en upplevelse. Den var alltid konstnärligt intressant, utförd med briljans och den hade alltid charm. Den charmen utgick från Bosse!
Med 42 underbara och begåvade flickor är detta kanske inte så svårt tänker ni, men en kör är alltid oerhört präglad på sin ledare. En spegel.

En konsert var som sagt en upplevelse, likaså en repetition, där Bosse alltid lockade fram nya påhittiga sätt att angripa svårigheter. Ja, till och med uppsjungningsövningarna var ett äventyr: De syftade alltid till att frigöra, både individen och det sångliga. Cluster, sjunga egen tonart, eget tempo, stå ansikte mot ansikte med en körkompis i stället för i vanlig köruppställning mm. Bosse ville ha en kör av starka individer. Den sociala gemenskapen och det individuella är båda grunden till en bra kör. Dessutom ledde övningarna direkt in till den nya konstmusiken, som var Bosse stora intresse.

Hans recept för att skapa en bra kör var:
1. Man väljer bra repertoar. ”Den goda musiken” utvecklar en kör.
2. Man samarbetar med begåvade tonsättare som tvingar oss till nya och spännande upptäckter. Tonsättare som ibland får oss att göra det omöjliga, hitta nya klanger och uttrycksmedel; från viskningar till rop.

………

Själv mötte jag Bosse när jag som tjugoåring flyttade upp till Stockholm och började sjunga i Bromma Kammarkör, en blandad kör specialiserad på ny musik. Att få sjunga musik av Arne Mellnäs, Folke Rabe, P-G Alldahl, Charles Ives med många flera, att få möta den positiva kraftkälla som Bosse var öppnade nya världar och påverkade stort mitt kommande yrkesval. Bosse var möjljgheternas man. Han hade en slags finurlig humor, som alltid skapade nya vindlingar i hjärnan.

Bosse är upphov till att mycket musik skrivits! Hans nyfikenhet och uppmuntran inspirerade många tonsättare. Och han förde alltid ut svensk konstmusik på den internationella scenen; på konserter, masterclasses, på konvent, där han ofta ledde många sångare. Det var inga problem. Bosse nådde alltid fram till varje sångare med sin speciella förmåga till kontakt, sin speciella förmåga att locka fram det bästa hos var och en och tillsammans.

Vi jobbade många år tillsammans med Adolf Fredriks flickkör. Bosse var så uppmuntrande och nyfiken, och jag skrev mycket för flickkören, i den klangen kände jag mig hemma. Allt från en kort kanon på texten; Livet är ett tjolahejsan, men det bästa är nog kärleken, något som förresten kan stå som motto för Bosse, till Ljus av ljus för symfoniorkester och barnkör, uruppfört i Paris.

I början av 90-talet skrev jag Triumf att finnas till, till Edith Södergrans fantastiska dikt:
Vad fruktar jag?

Jag är en del av oändligheten.

Jag är en del av alltets stora kraft,

Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till!

( Det kunde också stå som motto för Bosse)

Det blev ett stort anlagt verk för flickkör – alldeles för svårt! Bosse och kören övade och övade och övade och när det till sist blev dags för uruppförande i Kungliga Musikaliska Akademiens Stora Sal, då gick det riktigt bra. Det var inte perfekt, men det var bra. Efteråt ursäktade jag mig för att det blivit så svårt, men Bosse tröstade:

– ”Inte alls, detta var jättebra för oss. De röstliga och musikaliska utmaningar du har gett oss kommer vi nu att ha med oss in i all annan musik vi sjunger framöver. ”

Så låg stycket nere en tid. Efter tre-fyra år tog Bosse upp det igen, och se! – då fungerade allt och kören framförde det lysande. I stort sett hela kören var då utbytt (sångarna är med från sitt sjätte till nionde skolår), men ändå var alla svårigheter övervunna. Stycket hade satt sig i kör-sångarnas gemensamma minne. Visst är det intressant?

Slutfrasen ”en gång slockna alla stjärnor, men de lysa alltid utan skräck” ska upprepas flertalet gånger. Över detta ligger i högt, starkt och väldigt utsatt läge en kulningsfras, som en solist ska sjunga. Det kräver stort mod, men också speciell teknik att sjunga detta. När jag hörde stycket då och då under flera år som stycket var ett repetoarverk, var alltid slutet förändrat. Bosse sa: – ” Du vet, det blev så populärt det där att kula, så jag har sagt att alla som vill får. Det blir fler och fler för varje gång.”

 

Bosses stjärna här på jorden har nu slocknat. Han sitter nu uppe i himlen på en stjärna och dinglar med benen. På en sidan sitter Eric (Ericsson), på den andra Gustaf (Sjökvist). De har det väldigt trevligt. De pratar och diskuterar, vinkar och blinkar ibland uppmuntrande ner till oss. De viftar naturligtvis. Och Änglakören är stor, den sjunger fantastiskt vackert – och även här får alla som vill kula!

– Käre Bosse, det blir lite tråkigare här på jorden utan dig, det blir det. Vi är många som sörjer, men mitt i sorgen finns också en stor glädje över vad vi fick vara med om genom dig. Tack.

Bo Johansson blev ledamot av denna akademi 1999.

 

Karin Rehnqvist
tonsättare
professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

 

 

 

2 Comments

Filed under Sagt om Bosse, Senast noterat

Farväl och tack med överjordisk körsång

Begravningsgudstjänsten för Bosse Johansson i Kungsholms kyrka onsdagen den 8 juni 2016 blev en lång, kärleksfull sångarhyllning till en älskad körledare, musikpedagog och mentor. 250 körsångare i Adolf Fredriks Alumni-Flickkör, Radiokören samt körklassen 9A+9B från Adolf Fredriks Musikklasser lyfte den vackraste körmusiken till nya höjder, som en hjärtats och musikens tribut till Bosses livslånga engagemang för körsjungandets kraft.

Medverkande vid den ljusa högtiden var pastor Åke Hedström, officiant; Adolf Fredriks Alumni-Flickkör med Christoffer Holgersson, dirigent; Radiokören med Peter Dijkstra, dirigent; Klass 9A + 9B från Adolf Fredriks Musikklasser med Anna Sievers, dirigent; Mattias Wager, domkyrkoorganist.

BJ_begravn-pgm_160608_omsl

 

Här är begravningsprogrammet  ›
(pdf)

 

 

 

 

En gåva till Bosse Johanssons minne kan ges via organisationen A Glimmer of Hope, vars insatser med att hjälpa barn i Etiopien låg Bosse varmt om hjärtat.

Läs om det senaste hjälpprojektet, där vi nu samlar medel för ett antal brunnar i norra Etiopien

 

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Vi se ju inga stjärnor,
där intet mörker är.
I ljusa irisringen,
du bär en mörk pupil,
ty mörkt är allt som ljuset
med bävan längtar till.
Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.

 

Oh do not fear the darkness,
it is the home of light.
Had we no dark skies over us,
ne’er we’d see stars so bright.
Deep in our light ring of iris,
we have a pupil dark,
for darkness is what bright light
does trembling long to mark.
Oh do not fear the darkness,
it is the home of light.
Oh do not fear the darkness,
it is the core of light.

– Erik Blomberg, English translation by Linda Schenck

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Senast noterat

Här kommer konsertintäkterna till riktig nytta

Det började sensommaren 2013 med att Bosse Johansson skulle fylla jämnt (70). Han ville inte, men han måste. Men framför allt ville han inte ha vaser, buketter eller ballongflygningar i present. Han ville att släkt, vänner och bekanta skulle sätta in ett penningbidrag för ett nystartat projekt som hjälporganisationen A Glimmer of Hope hade startat. En specialbyggd barnklinik skulle uppföras vid sjukhuset i Tercha i södra Etiopien.

En födelsedagsinsamlings-sajt startades. Den här ›

Insamlingsmålet var satt till $5,000. När insamlingstiden var över och intäkterna från en konsert med VinterTantkören (Adolf Fredriks Flickkörs alumni) i början januari 2014 adderades, hade målet överträffats med råge – $10,450 hade samlats in! Ca 69,000 kr med den då aktuella dollarkursen.

 

BJ-insamling_2013-15-01Ett år senare var det dags för ny konsert med VinterTantkören. I januari 2015 fanns ett nytt projekt att sjunga för och för publiken att ge generösa gåvor till – brunnsborrning för friskt vatten i Tigray-provinsen, norra Etiopien. Även denna gång i regi av A Glimmer of Hope. Konserten blev en ny, sånglig succé för VinterTantkören och 24,000 kr kunde sättas in på insamlingskontot.

 

Totalt har därmed mer än 93,000 kronor samlats in. Av en pensionerad körledare och ett stort antal pensionerade Adolf Fredriks Flickkörs-medlemmar, de s k körtanterna.

 

För den som av detta känner sig inspirerad och vill vara med och hjälpa till, finns fortfarande möjlighet. Johann Thörnblad, flickkörsentusiast och hjälpprojektsentusiast framför allt, har startat en ny insamlingsomgång. Denna gång för det 23:e brunnsborrningsprojektet i Etiopien.

Läs om det här ›
och ge sedan gärna en gåva, du också! Water Is Life.

 

Rekordstor behållning till barnsjukhuset

VinterTantkören sjunger för vattenprojekt

Körtanter sjöng ihop mer än 20,000 kr till brunnsprojekt

Bosses och VinterTantkörens barnklinik igång

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Övrigt, Senast noterat

Bosses och VinterTantkörens barnklinik igång

VTK2014_DSC0767B+Tercha_delDet började med att Bosse Johansson skulle fylla 70 år (sensommaren 2013). Istället för presenter bad han om bidrag till ett hjälpprojekt i södra Etiopien – en planerad barnklinik vid sjukhuset i Tercha, 53 mil söder om huvudstaden Addis Ababa.

En kampanjsajt för födelsedagsinsamlingen startades i augusti 2013.
Kan ses här

Från september och under hösten 2013 strömmade många tusen kronor in till det biståndsprojekt som hanterades av ideella organisation A Glimmer of Hope.

Så fortsatte det via den traditionsenliga jul- och nyårskonserten med VinterTantkören, dvs före detta flickkorinter i alla åldrar som inte kan sluta sjunga tillsammans. Vid konserten i Adolf Fredriks kyrka den 4 januari 2014 gick behållningen oavkortat till barnkliniken i Tercha. Biljettintäkterna på mer än 20,000 kronor kunde slussas vidare till bygget i Tercha.

 

tercha_pediactric_VTK-skyltSedan sommaren 2015 står bygget klart, inrett och utrustat. Verksamheten är i full gång och mer än 6,000 unga patienter har redan behandlats vid Tercha Hospital Pediatric Ward.

Givetvis finns Bosse och hans flickkör/körtanter med i lokalerna. En stor skylt vid en av salarna förkunnar ”From our hearts with a song – Bo Johansson & Adolf Fredrik’s Ladies Choir, Stockholm”.

 

tercha_pedriatic_1

Visit to Pediatric Ward-Tercha Hospital

 

 

Läs mer om projektet på webbplatsen för A Glimmer of Hope
A Healthy Start in Tercha ›

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Senast noterat

Körtanter sjöng ihop mer än 20,000 kr till brunnsprojekt

Med rusande dollarkurs kommer inte förra årets konsertbehållning ($3,320) från VinterTantkörens konsert att slås, men slutsumman hamnar bra nära. Behållningen från 2015 års konsert blir långt över 20,000 kronor.

Tigray_karta_VTK2015Pengarna kommer att gå till Water is Life, som samarbetar med biståndsorganisationen A Glimmer of Hope. Under året kommer nya brunnar för rent vatten att grävas och borras i Tigray-provinsen i nordligaste Etiopien (gränsar till Eritrea).

Dirigenten Bosse Johanssons initiativ från sitt 70-årsfirande 2013 och från 2014 års konsert med VinterTantkören har därmed fått en följdriktig uppföljning.

 

Varmt tack till generös publik i Adolf Fredriks kyrka lördagen den 3 januari 2015, till 60-talet medverkande körtanter (dvs tidigare medlemmar i Adolf Fredriks Flickkör) och pianisten Magnus Svensson! Tusentals människor i Etiopien har nu chans att få rent vatten.

VTK2015-namn

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Övrigt, Senast noterat

Bosse – en körledarmentor

Bosse, du var en av de första som hörde av sig till oss när informationen om FSKs mentorsprogram kom ut. Varför var det så självklart för dig att anmäla dig som mentor?

– Jag är pensionär mot min vilja och jag blir jätteglad när någon är intresserad av min kompetens. Därför var det självklart för mig att anmäla mig som mentor. Min fru brukar uppmana mig att säga ja när någon ringer och vill prata med mig. En vacker dag blir det tyst i telefonen.

Hade du själv någon förebild eller mentor när du stod i starten av din karriär?

– Gunnar Eriksson gästade Värnamo när jag var 14 år. Han var musikkonsulent i Missionsförbundet och tyckte att jag skulle bli körledare och inte slöjdlärare. Så det är Gunnars “fel” att det blev som det blev! Gunnar har varit min förebild på många sätt i hela livet. Han är en humoristisk filosof och han har en förmåga att få sångare att sjunga bättre än vad dom tror att dom kan.

Karin_Sax2Karin, du har ju själv mycket erfarenhet men kände ändå att du ville anmäla dig som adept. Kan du inte berätta lite om vad du gör och varför du sökte upp just Bosse?

– Jag har arbetat som sång- och körpedagog sedan 1992, alltså drygt 20 år. Framför allt har jag jobbat med vuxna på företag och i studieförbund, samt ungdomar på gymnasiets estetiska program. Jag har även jobbat i musikklass, men då också mest med tonåringar. Min erfarenhet av mindre barn är några år i kulturskolan, men det är ett tag sedan. Jag känner att barnkörsmetodik är något helt annat än att undervisa ungdomar och vuxna.

– Man behöver andra redskap och många tricks i bakfickan för att hålla koncentrationen uppe. Och om man vill lära sig mer om barnkör är det väl lika bra att gå direkt till experten Bosse!

Ni har träffats en gång. Kände ni varandra sedan tidigare, kan ni berätta om ert första möte?

(K) Vårt första möte var hemma hos Bosse där jag fick massor av tips, inspiration, böcker och nybakta bullar!

(B) Det var ett spännande första möte med Karin som jag inte kände sedan tidigare. Det kändes utmanande och stimulerande att testa om jag hade tillfredsställande svar på hennes kompetenta frågor. Det är ju viktigt att Karin ska känna det meningsfullt att avsätta dyrbar tid för ett mentorsmöte. För mig blev det viktigt att formulera min körerfarenhet.

Du berättade för mig, Karin, att du blev mycket inspirerad efter er första träff. På vilket sätt påverkade den inspirationen ditt arbete, eller kanske snarare inställningen till ditt arbete?

– Hela Bosse är ju en stor inspirationskälla, han älskar att arbeta med barn och har alltid gjort det. För mig, som delvis håller på att ändra inriktning som körledare, är det väldigt skönt att få prata med någon som är så trygg i sitt arbete och har en sådan tydlig bild av vad han vill uppnå. Jag tycker också att han har en fantastisk människosyn. Och så är han väldigt kunnig: Flera av de saker Bosse pratade om kunde jag direkt applicera på mina yngsta sångelever, med omedelbart resultat. T ex att sjunga till tummen, nära och sedan med utsträckt arm, för att sjunga starkare.

– Det var också skönt att höra hur han resonerar kring hur man använder sin egen röst i arbetet med barn. Jag är alt, och har tidigare tyckt att det är slitigt att sjunga i det läge som jag tycker att en barnkör ska sjunga i. Bosse förklarade det enkelt på så sätt att han har “Bosse-rösten”, men att alla har en egen unik röst. Då kan jag sjunga ut utan att riskera att barnen härmar min klang. Barn som tar i från tårna är nämligen något av det bästa jag vet! Vilken härlig inspirationskälla du är, Bosse!

I arbetet kring mentorskap får man ofta höra att mentorn kan bli minst lika inspirerad av samarbetet, kan du känna igen dig i det?

BosseJ_sept14– Ja, jag kan idag påstå att det är mycket inspirerande att vara mentor! Att hitta svar på Karins välmotiverade och kompetenta frågor och att få möjlighet att väcka till liv gamla problemlösningar i körledarjobbet etc.

– Att som pensionär vara mentor innebär ju en förtäckt vidareutbildning. Och detta i min ålder, roligare kan det inte bli!

 

 

 

 

Text: Ida Rosen Hamrå

Tidigare publicerad i Körledaren, 2 • 2014

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Senast noterat

VinterTantkören gjorde det igen – med ljudknock

VTK2014_DSC0844B

[ fler bilder i bildspelet längst ned ]

Drygt 70 tidigare flickkörskorister i Adolf Fredriks Flickkör gjorde en årlig trettondagssamling med Concert även 2014. Samling i Adolf Fredriks kyrka kl 13:30 för repetition med Bosse Johansson. Klockan 18:00 bar det åstad i den tredje konserten (2012 var samlingen i Kungsholms kyrka, 2013 även då i Adolf Fredriks kyrka).

En stor och tacksam publik fick uppleva det som tidigare år slagit alla med sådan häpnad. VinterTantkörens korister överrumplar med sitt breda och välartikulerade sound det mesta som man hört tidigare. Uttrycket “kraftfulla kvinnoröster” får här sin alldeles egna och varma uttolkning.

Körmedlemmar i åldrar från 18 år upp till 50 plus visar hur homogent det kan sjungas när man kommer från samma körtraditioner och är skolade under fyra intensiva tonårsår under samme dirigent.

Som tidigare år hörs efter konserten omdömen som “underbart vackert”, “magiskt”, “sjukt bra”, “stort!”.  Eller som en känd operasångare, hovsångare och numer sångundervisande professor vid Kungl Musikhögskolan säger:

– Det hörs på allt, att de sjunger inifrån. Det är värme och glädje.

Traditionsenligt framförde VinterTantkören under Bosse Johansson (flickkörens grundare samt dirigent under 38 år) jul- och nyårstidens finaste körrepertoar. Se mer i konsertprogrammet ›

 

Konsertintäkterna till barnklinik i Etiopien

2014 års konsert med VinterTantkören var helt tillägnad Bosse Johanssons senaste hjärteprojekt: att vara med och bygga en barnklinik vid sjukhuset i Tercha i södra Etiopien. Per Thörnblad, Norrköping, redogjorde initierat för den kostnadseffektiva biståndsorganisationen A Glimmer of Hope, som redan under 2014 kommer att sätta igång 1,2 miljoners-bygget i Tercha.

Alla intäkter från biljettförsäljningen kommer att gå till sjukhusprojektet. Det blir en summa på drygt 20,000 kr som nu slussas vidare.

Vill du vara med att efteråt stödja med en stor eller liten summa går det utmärkt. Insamlingskontot står öppet. Du hittar länkar och hur man betalar här ›

Slideshow:
Fullscreen:

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Övrigt, Senast noterat

VinterTantkörens Concert 2014

Vintertantkoren_130105_2472Nu är det tradition. Tidigare medlemmar av Adolf Fredriks Flickkör, s k Körtanter, samlas för tredje gången till en årlig konsert vid trettondedagshelgen.

Lördagen den 4 januari 2014 kl 18:00 i Adolf Fredriks kyrka kan du njuta av ett unikt och stort damkörs-sound när VinterTantkören lyfter dig med den finaste körmusiken från tiden kring jul och nyår.

Det låter inte bara stort; det är också en sällsynt homogen klang som uppstår när korister från olika generationer skolade under samma maestro sjunger tillsammans.

Pianist: Magnus Svensson. Dirigent: Bo Johansson

Du är välkommen

med vänner, släkt och kompisar till en sång-glad Concert!

Adolf Fredriks kyrka, Stockholm
Biljetter vid entrén från kl 17:30 den 4/1. 100:- för vuxna, 50:- för skolungdom 7–18 år.

All behållning går oavkortat till Bosses biståndsprojekt att bygga barnklinik vid sjukhuset i Tercha, Etiopien. Läs gärna om detta

VinterTantkören2014_2

 

 

 

 

 

 

Noter och lyssningsmaterial för dig som korist/VinterTant

Läs om:

VinterTantkören, januari 2013

VinterTantkören, januari 2012

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Senast noterat

– Jag vill att kören ska vara ett växthus för alla

Det är ett av de uttryck som ledarskapssajten motivation.se fastnade för, när Bosse Johansson hade ett föredrag om sina körledarerfarenheter vid ett frukostmöte i Stockholm i november 2012.

– För att kunna arbeta med barn måste man förstå varför de agerar som de gör. Man måste ha förståelse för anledningen bakom. Det är inte barnet i sig som ”beter sig illa” och som vuxen måste man akta sig för att försöka ”rätta till” ett beteende som i själva verket kanske är ett resultat av hur jag som förälder behandlat barnet. Det är nog allmänmänskligt. Vi agerar ju i mångt och mycket efter hur vi blir behandlade själva. Det gäller i en kör, men även ute på ett företag, skulle jag tro.

 

Läs hela artikeln av Frida Nilsson

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Pressklipp, Senast noterat

Årets Körledarstipendier 2012

Vid Körledarkonventet i Piteå (arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare, FSK) gick utmärkelsen Årets Barn- och Ungdomskörledare 2012 till Anne Aaltonen Samuelson. Hon har under många år och mycket engagerat arbetat i och för Tyresö Musikklasser och även startat framgångsrika Tyresö Ungdomskör. Stipendiet är på 30,000 kr.

 

Utmärkelsen Årets Körledare 2012 tilldelades Stig Sandlund, Piteå. Under många, många år musikpedagog, instruktör och körledare vid Framnäs Folkhögskola, Piteå. Stig har även grundat och leder Troendegruppen, en avancerad kör för studenterna vid Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan i Piteå. 2012 års stipendium var första gången FSK utdelade detta, nu i samarbete med Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik. Stipendiet är på 50,000 kr.

 

Som gammal mottagare av utmärkelserna i de båda kategorierna hälsar Bosse Johansson ett glatt grattis med hurra!

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Övrigt, Senast noterat

Från Toronto Children’s Chorus

En tacksam hälsning från Elise Bradley, Artistic Director för Toronto Children’s Chorus – Kanadas främsta diskantkör som är en körverksamhet med fem körer och åtta anställda:

– You have been such a mentor to me over the years and for you to write such words about me is an honour and very humbling! I have thought often about things you have said and have always tried to treat every child as an individual within the context of the whole!

– I thank you for all and wish you the very best!

Until our paths cross again!

Best wishes

Elise Bradley

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Sagt om Bosse, Senast noterat

Från Hamilton Children’s Choir

Det kom en hälsning från Kanada och Zimfira Poloz, Artistic Director för Hamilton Children’s Choir, Ontario:

– I had Cristian Grases here in Canada and he worked with my choirs. It was an amazing experience for all of us! We learn so much …
We were talking about you, Errki, Robert Sund … about special ways working with singers …
– Thank you for being such a fantastic model and teacher!
With deep respect and admiration,

Zimfira Poloz

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Sagt om Bosse, Senast noterat

På Gotland Choral Academy

För nyfikna och vetgiriga körledare från hela Sverige anordnades Gotland Choral Academy i Visby, 9-12 april 2012. Temat var ”Musik & Rum”. Under några dagar utforskade ett 30-tal körledare varför körmusik låter som den gör och hur olika typer av lokaler kan påverka musikupplevelsen.

Bosse var en av föreläsarna. Här några bilder.
Fler att titta på finns här

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Övrigt, Senast noterat