Category Archives: Böcker & skrifter

Böcker och skrifter

Av och om Bo Johansson

musikdirektör, musiklärare, körledare, ledamot av Kungl Musikaliska Akademien

Tidernas körklang

Jubileumsbok utgiven till Adolf Fredriks Musikklassers 60-årsjubileum och Stockholms Musikgymnasiums 40-årsjubileum till skolornas gemensamma Körfestival 100, 1999–2000.

Adolf Fredriks Musikklasser, 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing together

Kompendium, där Bosse sammanfattat en stor del av sina erfarenheter av att arbeta tillsammans med barn och musik, om körsjungande, körledande etc.

Denna version på engelska. Översatt till 14 språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikboken – en första bok om klassisk musik

tillsammans med Gitten Sköld och Fibben Hald (ill.)

Rabén & Sjögren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosse och hans Flickkörsvärld

Utgavs till Bo Johanssons tack- och avskedskonsert, januari 2011.

Om Bosses tankar kring barn och körsjungande, körmetodik, om Adolf Fredriks Flickkörs verksamhet från starten 1972 till avslutningskonserten 2011. Ett stort antal dirigenter och musikpersonligheter från hela världen, samt tidigare och nuvarande flickkorister skriver om sina intryck av Bo Johansson.

Mer om boken

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Allt annat kring Bosse, Böcker & skrifter, Övrigt

Boken

Bokomslag_Bosse och hans FlickkörsvärldBosse och hans Flickkörsvärld

Om alla de fantastiska och framgångsrika åren med en av världens bästa flickkörer.
En presentation av Bo Johansson och hans skapelse, Adolf Fredriks Flickkör.

Boken utkom till Bosses stora tack- och avskedskonsert i Stockholm den 22 januari 2011.

 

Legendarisk redan under sin aktiva dirigenttid för Adolf Fredriks Flickkör har Bosse Johansson satt  outplånliga avtryck i såväl svensk som internationell barn- och ungdomskörsvärld.

Som oförtröttlig musikpedagog och dirigent har han vid Adolf Fredriks Musikklasser visat tusentals unga människor musikens innersta väsen och inneboende kraft. Med naturlig och unik insikt i barns förmåga att tro på sig själva och göra det omöjliga, har han gett sina elever och korister stabila fundament för livet.

Här beskriver Bosse en del av sin musikpedagogik och sin syn på hur unga fostras i aktiv musikalisk kommunikation. Ett 90-tal dirigenter, musikpersonligheter, elever och flickkörskorister ger dessutom sin bild av hur Bosse Johansson under nära 40 år har präglat körliv över gränserna och gett så många sångare och dirigenter livsavgörande insikter.

 

Innehåll:

Allas röst har lika värde

Bo Johansson i korthet

Några prismotiveringar

Kör-pianister – finns sådana?

Inte bara yta

Dessa gränslösa tjejer

Röster om Adolf Fredriks Flickkör

Varför låter det som det låter?

Körvärlden beskriver Bosse Johansson – 54 röster från hela  världen

Släppa ut livet genom strupen (Åsa Plesner)

Cd-skivor med Adolf Fredriks Flickkör

Fler cd-skivor med Adolf Fredriks Flickkör

Pianisten – med sången som ledstjärna

Ur flickkörshjärtans djup

Ett dussin sångerskor… (Yvonne Nenander)
– Jeanette Köhn
– Henriikka Gröndahl
– Sara Isaksson
– Erika Sunnegårdh
– Emily McEwan
– Beldina Malaika
– Marie Arnet
– Lotta Ahlin Lydell
– Katija Dragojevic
– Emilia de Poret
– Katarina Henryson
– Emilia Rydberg

Vi blev bombhotade under genrepet

Får fortfarande julkort från Japan

Det var många raka toner utan gliss

Flickkorister i två generationer

Nuvarande flickkorister skriver om sin (älskade) kör

Om körsångens betydelse för hälsan – en biologisk betraktelse  (Töres Theorell)

Åren med Adolf Fredriks Flickkör 1973 – 2010/11

Priser och utmärkelser

All världens körtanter från 1972 – 2010

Adolf Fredriks Flickkör, medlemmar 2010 – 2011

 

Idé, texter, redigering och sammanställning: Per-Åke Byström
184 sidor, limbunden. Pris: 140:- + porto/emballage (45:-)

Kan beställas här:
email hidden; JavaScript is required

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Adolf Fredriks Flickkör, Adolf Fredriks Musikklasser, Allt annat kring Bosse, Böcker & skrifter, Bosse-tankar, Flickkörens start, Sagt om Bosse