Category Archives: Portfolio

Bilder från avskedskonserten

Webbalbum med konsertbilder från Bosse Grand Final! 

 

Filadelfiakyrkan, Stockholm, 22 januari 2011.

Medverkande: 330 flickkörskorister i alla åldrar (från 12 till 52 år), nio solister med förflutet i Adolf Fredriks Flickkör, musiker.

 

Leave a Comment

Filed under Bilder, Portfolio, Webb-album

Bosse-bilder

Blandat och ostrukturerat från tiden med Adolf Fredriks Flickkör och i Flickkörsvärlden, dvs från 1972 till och med januari 2011 …

Slideshow:
Fullscreen:

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Bilder, Portfolio

Bilder från konserten Från enstämmigt till 38-stämmigt, 2010

Ännu en av dessa konserter med Adolf Fredriks Flickkör, där Bosse Johansson släpper fram sina flickkorister i full frihet. Denna gång i Sankt Peterskyrkan i Stockholm. Här framträder flickkörsmedlemmarna i sedvanlig körformation, som solister, i duo, trio, kvartett, nonett etc.

Mycket medvetet låter dirigenten sina korister känna på det ansvar som ligger i att sjunga ensam eller i liten grupp inför publik. Och flickorna gör det gärna!

Publiken får många oväntade och överraskande musikupplevelser och går från konserten med ett stort leende.

Här bilder från Bosse Johanssons sista korist-coachande konsert i november 2010, som fick heta
Från enstämmigt till 38-stämmigt ›

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Adolf Fredriks Flickkör, Portfolio, Webb-album

Bilder från 6 juni-konserten 2010

Traditionen inom Adolf Fredriks Flickkör innebär att den stora sommarkonserten ”I denna ljuva sommartid” om möjligt ges den 6 juni (det som senare skulle komma att bli Sveriges nationaldag).

Sommarkonserten är en högtidsdag för alla flickkorister. Då slutar de flickor som går i 9:an också som flickkörsmedlemmar. Starka känslor inför uppbrottet från den osannolika och svårförklarade flickkörsgemenskapen. Nu går de avgående vidare ut i gymnasievärlden – och blir körtanter. För evigt.

 

Sommarkonserten 2010 blev också högst minnesrik för den fulltaliga publiken eftersom detta var Bosse Johanssons sista sommarkonsert med den kör han startat, byggt upp och utvecklat till världsklass. En konsert med många starka känslor, således. Flickkör och dirigent i högform, assisterade av alltid emininte körpianisten Magnus Svensson.

 

Bilder från sommarkonserten den 6 juni 2010 i Kungsholms kyrka, Stockholm ›

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Adolf Fredriks Flickkör, Portfolio, Webb-album

Bilder från Luciakonserten 2009

Traditionsenligt – den 13 december – ges den lika omtyckta som efterlängtade luciakonserten ”Goder afton, mitt herrskap!” med Adolf Fredriks Flickkör.

Årets Luciakonsert har den kommit att kallas. Med den finaste och bästa musiken vid Lucia och tiden före jul, enligt dirigenten Bosse Johansson.

Sedan tio år tillbaka alltid med någon solist som har mycket nära anknytning till kören (läs: tidigare flickkörsmedlem). 2009 gavs luciakonserten för tredje året i rad i Hedvig Elenora kyrka i Stockholm med sopranen Jeanette Köhn som solist och Magnus Svensson vid flygeln. Dirigent: Bo Johansson.

 

Se konsertbilderna här ›

Mer om Adolf Fredriks Flickkörs luciakonserttradition – och en rad luciakonsertaffischer ›

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Adolf Fredriks Flickkör, Portfolio, Webb-album

Turné och tävling, 1986

Adolf Fredriks Flickkör. På Arlanda, mot Nantes 1986.Tack vare plötsliga och märkliga kontakter kunde Bosse Johansson få ned sin Adolf Fredriks Flickkör till körtävlingarna i Nantes, försommaren 1986. Viktiga personer på flygbolaget Scandinavian Airlines hade hört talas om den välsjungande kören, deras hedrande inbjudan till en fin körfestival och tävlingen ”Concours International de Choeures d’enfants” och att Flickkören inte hade råd att resa.

Flygbolaget ordnade, flott och elegant, platser till hela kören.

Hur det gick i Nantes? Adolf Fredriks Flickkör kammade hem två förstapriser.

(Ons! de två prispokalerna som körmedlemmarna längst ned stolt håller i …).

 

KÖRSAMs tidning uppmärksammade Flickkörens bravader detta år. Se mer under Pressklipp, ”Två svenska körledare möts i Paris”

 

 

Leave a Comment

Filed under Adolf Fredriks Flickkör, Bilder, Portfolio