Därför startades en flickkör

När jag 1971 började vid Adolf Fredriks Musikklasser, tillfrågades jag om jag inte ville starta en flickkör. Bästa kollegan och kompisen Jan Åke Hillerud hade startat Gosskören redan 1965. I jämlikhetens spår var det ju rättvist också med en Flickkör. Första namnet blev ”Fredrikorna” som snabbt byttes till ”Musikklassernas Flickkör”.

Fler och fler musikklasser bildades över landet. Det kunde alltså finnas Musikklassernas Flickkör lite varstans. Därför blev det viktigt att byta namn till något mer precist – Adolf Fredriks Flickkör. Det blev ju ett bra namn; ganska snabbt känt över hela flickkörsvärlden.

Jag tog in 40 flickor i första kören, höstterminen 1972. 10 st vardera från årskurs 6, 7, 8, 9. Detta innebar att niorna bara fick vara med ett år. De gillade inte detta, utan ville vara med i kören ett år till (dvs under sitt första år i Musikgymnasiet, som då fanns inom Adolf Fredriks Musikklasser).

Det visade sig snart att det var svårt att kombinera. Även om det är väldigt svårt för mej och flickorna i åk 9 när de slutar i högstadiet så är det vokalt och socialt bra att bli ”tant” när man slutar åk 9. Att sluta Flickkören i denna ålder är uppmärksammat i många körer i Europa som har Adolf Fredriks Flickkör som förebild på många sätt. Vokalt och socialt.

Kören har alltid repeterat på måndagar och onsdagar; välkänt i sådär 460 flickkörsfamiljer och bland kanske tusentalet externa repetitionsbesökare från hela världen…

– Bosse