Dessa Fantastiska Flickor!

Det är ingen tillfällighet att King’s College Choir (den berömda gosskören i Cambridge) låter som den gör. Kören grundades 1441.

Det tar några hundra år innan en kör har hittat sin rätta form. Tradition läggs till tradition. Repetitionssätt och målsättningar ändras efter nya förutsättningar. Detta ligger i den konstnärliga naturen. Att hela tiden söka nya vägar. Att aldrig slå sig till ro.

Soundet

Adolf Fredriks Flickkör grundades 1973. Vi har några år kvar till King’s College-körens årsringar. Men vi har under dessa år skapat egna traditioner och hittat ett arbetssätt som vi trivs med. De som var med och startade kören känner nog inte igen mycket i dagens konstnärliga och praktiska verklighet. Men de var med och lade en viktig grund.

Vi har under åren lärt av varandra i det gemensamma intresset av att Adolf Fredriks Flickkör ska bli bättre och bättre. När Flickkören har medverkat i någon festival någonstans i världen och fått lyssna på några verkligt bra flickkörer har det alltid varit spännande att ställa upp kören på podiet.

Jag kan se, när jag ger ton: ”nu är det bara Adolf Fredriks Flickkör som gäller”. Då är huvudvärken som bortblåst, snuvan bortglömd – då bär det iväg med fraser jag aldrig trott var möjliga. För Flickkören är det möjligt! Tjejer är tjejer! Man talar om ”adolf-fredriks-flickkörs-sound” långt utanför landets gränser.

Medvetenheten

Repertoaren är idag den mest avancerade för diskantkör. Kören inspirerar tonsättare att skriva musik för Flickkören. Internationella Körledarfederationen (IFCM)ger kören uppdrag att spela in körmusik från 12 länder på originalspråk på en cd som sprids över hela världen (Cantemus 2). Och när det första Barnkörsymposiet ska hållas i Hongkong och Kina (1998) blir kören utvald att representera Europa.

Idag finns inbjudningar till festivaler från hela världen. Det är bara pengar och skolplikten som gör att vi inte kan resa året om. Efter 34 år har Flickkören vunnit alla prestigefyllda körtävlingar i Europa. Och är numera ”Artists in Residence” vid körfestivaler.

Hemligheten

Det är med stolthet jag har förmånen att inför kördirigenter från alla världsdelar förklara hemligheten bakom det världsberömda körsoundet. Arbetssättet, pedagogiken och metodiken. Hur väljer man repertoar? Hur bygger man upp en social gemenskap med flickor i åldern 12-15 år? Hur är det möjligt att sjunga med en sådan utvecklad körklang när flickorna inte är äldre?

Medvetenheten i musicerandet, intonationen och röstbehandlingen är kännetecken för kören. Ibland tror jag att de kan göra vad som helst! Kören har blivit ett drivhus med den rätta temperaturen, den rätta myllan. Det är där dessa tjejer växer socialt och musikaliskt.