Flickkörens konsertprogram

Det har hunnit bli åtskilliga konsertprogram-/presentationer genom åren för Bosse Johansson och Adolf Fredriks Flickkör. Sedan början av 1990-talet har presentationerna blivit speciellt utföramde för varje konsert – med sedvanligt kreativt fokus på musiken och de medverkande flickkoristerna.

I avdelningen Konsertpresentationer börjar vi samla en del av dessa.

Den kommer att fyllas på med mera.