För Tonkonstens Främjande

Medaljen för Tonkonstens Främjande delas ut årligen vid Akademiens högtidssammankomst till ”högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv”.

Körledaren Bo Johansson tilldelades den 30 november 2009 medaljen För Tonkonstens Främjande för sina viktiga insatser i det svenska körlivet.

Kungl Musikaliska Akademiens motivering:

Med Adolf Fredriks musikklasser som bas har Bo Johansson lyft den svenska barn- och ungdomskörsången till en elitnivå som saknar internationellt motstycke.

Hans arbete genomsyras av övertygelsen om barns inneboende möjligheter att musicera på hög nivå, och i sin gärning som pedagog har han alltid satt ungas rätt till starka musikupplevelser i främsta rummet. Nyskapande är ett av de tydligaste ledorden i hans verksamhet, både vad gäller pedagogik och i förhållandet till de många nya verk som komponerats för barn och unga på hans initiativ.

 

Övriga som 2009 tilldelades medaljen är tonsättaren Sven-David Sandström, violinpedagogen Ulla Magnusson och skriftställaren Göran Bergendal.

Hugo Hammarström (grundare av Stockholms Sångklasser/Adolf Fredriks Musikklasser) fick medaljen 1955.