Ge oss tid!

På många håll måste en attitydförändring ske från dem som bär ansvaret för den uppväxande generationen.

Tid för individen skapar en identitet och ett självförtroende hos koristen som i förlängningen ger ett humanare samhälle. Vi grundlägger erfarenheter där alla lär sig att ta ett gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen och inte förlitar sig på de högröstade (de som sjunger starkt) och de högpresterande (notläsarna).

När jag som sångare vet att min körledare räknar med mig och att jag behövs för att samklangen ska bli den rätta, då uppstår också det rätta Flickkörssoundet. Då får också ledaren uppleva att närvaron blir 100–procentig.

Man mår bättre när man räknas och körsången skapar den känslan!

 


Ur boken Bosse och hans Flickkörsvärld, kapitlet ”Allas röst har lika värde”
Om boken >