Hugo Hammarström – startade Stockholms sångklasser

Hugo HammarströmHan är mannen som efter dansk förebild (Sangskolen i Köpenhamn) hade visionen om särskilda sångklasser för folkskolebarn i Stockholm – Hugo Hammarström

Född i Frötuna 1891, Stockholms län. Började efter folkskollärarexamen som lärare i Jakobs folkskola (1912); avlade kyrkosångarexamen 1920, organistexamen 1928. Var från 1935 rektor för Stockholms körsångskola.

Hugo Hammarström startade 1939 musikundervisningen vid Stockholms folkskolors sångklasser (det som kom att bli Adolf Fredriks Musikklasser). Som förebild fanns bl a Sangskolen i Köpenhamn.

Hugo Hammarström var samtidigt kantor i Klara kyrka (1929 – 65), där han som dirigent för Sancta Clara kyrkokör energiskt och framgångsrikt främjade kyrkomusiken i Stockholm. Var dessutom medlem av Radiokören (2:a-bas).

Åren efter sin pensionering (1958 – 65) ägnade han åt att skriva en lång rad kompositioner för kör, i olika sättningar, orgelstycken, samt ett antal körarrangemang. Tonsättarstilen är moderat romantisk.

Hugo Hammarström avled 1974.

 

Några Hugo H-kompositioner för kör:

Kyrie, Agnus Dei

Strålande helgonfe (äv. Sankta Lucia)

O makalösa stjärna

Jul, jul, strålande jul

Månsken

Musik

Bis’p Thomas frihetssång

Den lilla doppingen

Norrlandssång