Hur bra är en kör, egentligen?

Den frågan kan inte ens en musikrecensent på finaste tidningen besvara. Det är bara vi i kören som vet. I förhållande till hur det lät för en månad sedan, i förra veckan, på generalrepetitionen…

Vad är det som gör att en kör utvecklas och blir bättre?

Svaren är många. Sånglektioner, gehörsövningar, körturnéer. Eller glass i pausen.

Javisst är det viktigt, men efter mina 38 är med Adolf Fredriks Flickkör är jag övertygad om att det är ”den goda musiken” som utvecklar en kör. Musiken som man kan växa i.

Kontakten med begåvade tonsättare är en annan framgångsrik utvecklingsfaktor. Det är dessa tonsättarmöten som tvingar oss till nya och spännande upptäckter, som lär oss hitta nya områden i musiken. Tonsättare som ibland får oss att göra det omöjliga. Ständigt nya klanger och uttrycksmedel; från viskningar till rop.

 

Vad är konstnärlighet?
Att aldrig slå sig till ro; att aldrig nöja sig med tidigare framgångar (de hann bli många för Adolf Fredriks Flickkör); att aldrig vila på lagrarna, att alltid söka nya vägar för att bli ännu bättre – detta är den djupaste av konstnärlig drivkraft.

Den drivkraften finns hos flickorna. Jag märker det tydligast i att de utsätter sig för många och långa repetitioner.

 

– Bosse-tankar inför bl a en konsert med enbart uruppföranden (fyra stycken i en och samma konsert!).


Bläddra i konsertprogrammet för F.f.g-konserten ›