I dirigentens huvud

Förebilder

Det är bara när vi tar musiken på allvar som vi kan kräva att bli tagna på allvar. Inget är så viktigt för en ledare som att skapa positiva och goda förebilder. Detta gäller i arbetet för alla åldrar – men inte minst för dem som är ledare för den uppväxande generationen.

Jag är övertygad om

att träning i samverkan, att ha respekt för varandras olikheter, att visa solidaritet och lojalitet är det viktigaste för morgondagens samhälle om vi ska kunna leva i fred med varandra.

Den bästa förberedelse du kan få i livet från det att du föds är att sjunga tillsammans och att utveckla dessa sångens möjligheter.

Alla sjunger rätt

Jag har goda erfarenheter av att när en elev fått improvisera, sjunga cluster etc, blir hon orädd när hon sedan läser den traditionella musiken. Den gamla musiken får hjälp av den nya musiken och den nya musiken klarar sig inte utan den traditionella musiken. I ett cluster (där alla sjunger rätt) kan självkänslan byggas upp.

Unikt

På samma sätt som du har en mänsklig rättighet med ditt utseende har du samma självklara rätt att låta som du gör med din röst. Du är unik!

Det är här vi kan skapa frimodighet och få koristen att lita på sig själv och därmed sjunga med rätt attityd. 50 % sjunger bara med halv röst eftersom de är rädda för notbilden och all akademisk tradition som körledare genom alla tider på ett auktoritärt sätt skapat

Rösten är en viktig del av en persons identitet. Glöm inte bort att du är unik. Det finns bara en i hela världen som just du!