Individens drivkraft – dynamiken i en grupp

– Om man vill förstå individens drivkraft och dynamiken i en grupp är kör överlägset, säger Bosse Johansson i en stort uppslagen artikel i Svenska Dagbladet skriven av Agneta Lagercrantz (dec 1997).

– Det är lika viktigt att respektera rösternas olikheter som att vi ser olika ut. Rösten är en identitet och allas klangfärg behövs.

– I en kör har allas röst bokstavligt lika värde. Jag vet exakt var var och en skall finnas i sammanhanget. Att läsa noter snabbt eller kunna sjunga starkt är oväsentligt – det är känslan av att vara lika värdefull som någon annan i kören som räknas.

Av samma skäl försöker Bosse Johansson undvika att lyssna bara på de högljudda och vältaliga. Han vill vara varsamt lyhörd för de lågmälda och fåordiga.

 

När det gäller gruppdynamiken återkommer han till känslan av gemenskap. Tack vare den kan han märka när något händer en tusendels sekund – något det gäller att fånga och bygga vidare på.

– Gruppdynamiken är en fantastisk kraft, säger han. Psykiskt kan jag vara helt utmattad efter en konsert.

Han talar om att lyssna på de lågmälda, att allas röst har lika värde, att det är viktigt med kamratanda.

 

Det gäller att vara demokratisk. Ibland kan det vara en tidsödande process och kännas påfrestande.– men han vill stå emot lockelsen att fatta besluten själv, körledare som han är …

– Jag måste vara lyhörd för hur koristerna vill ha det. Om de kan känna att jag bryr mig om vad de tycker, att de får uppskattning och respekt för sina åsikter, blir de delaktiga i processen. Det har ett mycket större värde ifall gruppen kommer fram till resultatet och inte bara jag. Det skapar ett inre ansvar.