Min körvärld

– Oavsett om jag skulle repetera med Radiokören eller med Adolf Fredriks Flickkör, skulle jag repetera exakt likadant. Slutresultatet (om det finns något sådant i en konstnärlig process) skulle ta olika lång tid, men tillvägagångssättet är det samma. Det handlar om att ta den utövande personen på fullt allvar. Att skapa en känsla, oavsett ålder, att det här är något viktigt (den musikaliska frasen får inte slarvas bort).

– Det är genom att visa på den goda förebilden som jag får respekt.

– När jag ger förtroende får jag förtroende tillbaka.