Min körvärld

Hemkomstkonsert i slutet av augusti 1998 på Nybrokajen 11 (dvs Gamla Musikaliska Akademiens konsertsal, numer Musikaliska) i Stockholm, efter långa – och framgångsrika! – turnén till Kina och Hongkong.

Adolf Fredriks Flickkör gav smakprov på den repertoar man presenterade vid så många konserter under denna 14-dagarsturné.

Konserten som inleddes med en körimprovisation av folkvisan Till Österland vill jag fara spelades in av Sveriges Radio P2, och sändes senare vid flera tillfällen.