Min körvärld

Bosse Johansson, ännu en gång som barnkörambassadör. Här på plats i södra Kina (Schenzhen eller Guangzhou) sommaren 1998. I bakgrunden syns medlemmar ur Adolf Fredriks Flickkör, som i juli-augusti 1998 gjorde en bejublad turné till Hongkong och Kina.