BO JOHANSSON. Musikdirektör; musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser 1971 – 2010, ledamot av Kungl Musikaliska Akademien.

Grundade hösten 1972 Adolf Fredriks Flickkör. Han hade dessförinnan hunnit starta även Bromma Kammarkör (1965); en ensemble som under ett par decennier hörde till de främsta blandade körerna i landet och stod för banbrytande insatser av nutida musik.

1990 startade Bo dessutom Stockholms Vocalis Ensemble, en vokalgrupp med 10-talet unga sångare, alla med förflutet i Adolf Fredriks Flickkör.

Bo Johansson är flitigt anlitad för olika internationella körevenemang, som gästdirigent, föreläsare eller jurymedlem.
1986 tilldelades Bo utmärkelsen”Årets körledare” – även körprofessorn Eric Ericson fick denna utmärkelse vid detta tillfälle.
Bo har också fått utmärkelsen Kristallen den fina (1987), till musiker som gjort särskilda insatser för den samtida musikern.
Johannes Norrby-medaljen (1988),
Värnamo Kommuns Kulturstipendium (1994),
Kungl. Musikaliska Akademiens (1996),
Axel och Margaret Ax:son Johnsons musikpedagogiska pris (1996),
Rosenborgs—Gehrmans musikpedagogiska pris (1999).

Bo Johansson invaldes 1999 som ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Han är också ambassadör i det internationella körprojektet Songbridge.

I oktober 2001 tilldelades Bo utmärkelsen “Årets Barn- och Ungdomskörledare” i samband med rikskonventet i Göteborg för Sveriges körledare. Därmed är Bosse en av två svenska kördirigenter som utsetts till både Årets körledare och Årets Barn- och Ungdomskörledare.

2009 tilldelades Bo Johansson medaljen För Tonkonstens Främjande för sina viktiga insatser i det svenska körlivet. ”Med Adolf Fredriks musikklasser som bas har Bo Johansson lyft den svenska barn- och ungdomskörsången till en elitnivå som saknar internationellt motstycke”.

Han har även tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias större belöningsmedalj i guld ”För medborgerliga förtjänster” samt
Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken ”För framstående insatser inom svenskt körliv”.

I januari 2011 avslutade Bo sin dirigentgärning med Adolf Fredriks Flickkör. Det blev en stor tack- och avskedskonsert – Bosse Grand Final! – i en fullsatt Filadelfiakyrkan i Stockholm. På scenen hans nuvarande Flickkör och en månghundrakör av tidigare medlemmar av Adolf Fredriks Flickkör. Bosse Grand Final!-konserten sändes i Sveriges Radio P2.
Lyssna här > 

Bo Johansson har medverkat i och för ett antal musikböcker och notsamlingar för kör. T ex: Musikboken – En första bok om klassisk musik/Raben & Sjögren (tillsammans med Fibben Hald, Gitten Sköld), Tidernas körklang/Adolf Fredriks Musikklasser; körsamlingarna Körprisma/Gehrmans (flera versioner), Cantemus/Gehrmans, KörtantSångboken/Gehrmans. Dessutom körledarkompendiet Sing together.

När jag 1957 fick frågan av yrkesvalläraren i Värnamo vad jag ville bli, blev svaret:
– Musikdirektör!
– Ingen från Värnamo har tidigare blivit musikdirektör, så det tycker jag Bo ska slå ur hågen, blev svaret.
Eftersom jag är smålänning, så blev jag det!