Årets Kör-juryns prismotivering (2001):

”Adolf Fredriks Flickkör med sin dirigent Bo Johansson har genom sin exceptionellt höga konstnärliga nivå skapat sig ett aktat namn såväl i det nationella som det internationella körlivet.

Körens bredd spänner över alla genrer och stilarter.

Genom tre decennier har kören regelbundet belönats med priser och tävlingsframgångar – senast genom att utnämnas till EUs körambassadörer.

Adolf Fredriks Flickkör och Bo Johansson har ständigt deltagit i en förnyelseprocess beträffande konsertinnehåll likaväl som presentation. Därigenom är kören också föredöme och inspirationskälla för andra körer.”

Juryn har bestått av Eric Ericson, körprofessor, Claes Fagerström, FöreningsSparbanken, Fred Sjöberg, Körcentrum, Björn W Stålne och Wera Körner, Rikskonserter.

 

 

UngiKörs motivering till valet av Bo Johansson som Årets Barn- och Ungdomskörledare (2001):

“För hans okuvliga kamp att värna barns rättighet till högkvalitativ musik och hans bergfasta tro på barns kapacitet att bruka den. I kombination med sin övertygelse om alla rösters lika värde – tillsammans med generationer av barn och sin flickkör – har detta lett till lysande vokala och konstnärliga resultat som gett återklang såväl nationellt som internationellt.”

 

 

Kungl Musikaliska Akademiens förnämsta utmärkelse, Medaljen för Tonkonstens främjande (2009):

”Med Adolf Fredriks musikklasser som bas har Bo Johansson lyft den svenska barn- och ungdomskörsången till en elitnivå som saknar internationellt motstycke-

Hans arbete genomsyras av övertygelsen om barns inneboende möjligheter att musicera på hög nivå, och i sin gärning som pedagog har han alltid satt ungas rätt till starka musikupplevelser i främsta rummet. Nyskapande är ett av de tydligaste ledorden i hans verksamhet, både vad gäller pedagogik och i förhållandet till de många nya verk som komponerats för barn och unga på hans initiativ.”