Profilskolan Adolf Fredriks Musikklasser

Detta är landets äldsta profilskola, grundad redan 1939; då under namnet Stockholms Sångklasser. Sedan starten har skolan sina lokaler i Adolf Fredriks skola (en byggnad från 1910), centralt i Stockholm/Norrmalm nära Tegnérlunden.

Vid Adolf Fredriks Musikklasser finns idag 36 klasser med vardera 30 elever. Skolan är en kommunal grundskola och omfattar årskurserna 4 – 9. Förutom den ordinarie grundskoleundervisningen får eleverna dessutom 5–7 timmars musikundervisning i veckan (“elevens val” ägnas helt sången och musiken).

 

180 nya elever varje läsår 

För att antas som elev vid Adolf Fredriks Musikklasser får sångintresserade i de flesta Stor-Stockholms kommuner söka till ett sångprov (sker i januari/februari det år eleverna går i tredje klass).

Av omkring 1.100–1.200 intresserade, antas 180 elever (till sex stycken årskurs 4-klasser).

Två parallellklasser bildar en körklass. Denna körklass med 60 elever följs sedan åt under de sex åren på skolan. De får gemensam körundervisning, och genomför under åren på skolan en mängd konsertframträdanden tillsammans.

 

Större konsertframföranden 

Skolans största evenemang under åren har varit Adolf Fredriks Luciakonsert i Globen, Stockholm (som med eleverna från Stockholms Musikgymnasium bildade världens största luciatåg – 1.400 medverkande – registrerat även i Guinness’ Book of Records. (Genomfördes årligen 1989-2007).

Två, tre eller fyra körklasser uppträder också tillsammans för andra musikevenemang och konserter; antingen vid konserter i skolans egen regi, eller för någon av Stockholms andra musikinstitutioner.

En ambition med skolans egna konserter är att blanda olika körklasser, så att yngre elever får musicera tillsammans med äldre.

Repertoaren följer elevernas ålder och sångliga utveckling. I de lägre årskurserna består repertoaren av sånger för lika röster (två- till fyrstämmiga). På högstadiet (från årskurs 7) införs den blandade, fyrstämmiga repertoaren (sopran, alt, tenor, bas).

Framförandena sker både a cappella och med instrumental beledsagning (allt från mindre instrumentalgrupper till symfoniorkester).