Stockholms längsta Luciakonsert-tradition?

Bilder från några av luciakonserterna ”Goder afton, mitt herrskap” hittar du under Webb-album ›
 

Under 30 år genomförde Bosse Johansson med sin Adolf Fredriks Flickkör de omtyckta luciakonserterna Goder afton, mitt herrskap!

Allt startade i början på 1980-talet i Berwaldhallen. Sveriges Radio direktsände under ett antal år dessa luciakonserter med Adolf Fredriks Flickkör, Adolf Fredriks Gosskör och dirigenterna Bo Johansson och Jan Åke Hillerud.

1990 flyttade luciakonserttraditionen ”Goder afton …” till Konserthuset i Stockholm och genomfördes med de båda toppkörerna fram till 1995, då Hillerud slutade med gosskören (och gosskören för några år vilade).

Från 1996 fortsatte Goder afton-konserterna i Adolf Fredriks Flickkörs regi. Den första gavs i Filadelfiakyrkan, Stockholm, och därefter i en rad Stockholmskyrkor.

Från 1997 och fram till Bosses sista luciakonsert med sin kör har Goder afton, mitt herrskap genomförts i Johannes kyrka, Adolf Fredriks kyrka, S:t Jacobs kyrka, Nybrokajen 11 samt i Hedvig Eleonora kyrka. Och då alltid med någon solist med nära anknytning till Flickkören.

Här några luciakonsertaffischer från åren 2000 till 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från några av luciakonserterna ”Goder afton, mitt herrskap” hittar du under Webb-album