Svenska röster

– Bosse har förmågan att ur varje korist locka fram det allra bästa. Han är kunnig som dirigent och tonbildare och tar vara på den gruppsammanhållande kraften i musiken. Han väljer ”rätt sorts musik” för sin kör, där bara det optimalt konstnärliga får plats. Men det räcker inte. Han är en person som förstår att toner har med det sociala samspelet att göra. En kör där ”allas röst är lika värd” har varit en grundbult i hans ledarskap.

Allan Samuelsson; pensionerad bitr. rektor Adolf Fredriks Musikklasser, Stockholm

 

– Det är som ledare för barnkör som Bosse skaffat sig sin ställning som en av de främsta körledarna. I svenskt musikliv är Adolf Fredriks Flickkör den tydligaste företrädaren för det mästerskap som unga körsångare kan uppnå under inspirerande och skickligt ledarskap.

Bengt Olof Engström; fil. dr., tidigare konserthuschef

 

– Bosses underbara sinne för humor och allvar, att ta barnens konstnärskap på mer än högsta allvar, att alltid förespråka barns och ungdomars självklara rätt att få musicera och utvecklas, att genom sin pedagogik och sitt ledarskap alltid tro och veta att barnens potential är gränslös – så oerhört inspirerande och viktigt!

Christoffer Holgersson; kollega vid Adolf Fredriks Musikklasser 2000 – 2009, ledare för Adolf Fredriks Gosskör 2001 – 2009

 

– Tack för Dina enorma och unika insatser för den unga svenska körmusiken. De ha på ett avgörande sätt befrämjat vårt svenska körlivs starka ställning.

Eric Ericson; professor emeritus

 

– När du är på scenen, är du mitt i musiken, självklar, oemotståndlig. Med din kärlek till dina sångare, ditt kunnande och patos, din konstnärliga integritet har du skapat körkonst i decennier.

Erik Westberg; kördirigent, professor vid Musikhögskolan i Piteå

 

– Du har varit en inspiratör och nyskapande konstnär med dina klasser och körer. Du har varit barnens och ungdomarnas starkaste och mest envisa försvarsadvokat. Du har hittat ständigt nya vägar och stått för den yppersta musikaliska och konstnärliga kvalitet.

Gary Graden; kördirigent, S:t Jacobs Kammarkör, S:t Jacobs kyrka, Stockholm

 

– Skulle man någon gång, och det hände ofta, vilja tala om för Bosse och kören vilken kick man fick av att arbeta med dem, så sa han, ”bra, då kan vi öva mer”. Denna vilja till kompromisslös strävan efter den där höjden, där musik lever och gör något med oss, är en av Bosses många, många styrkor.

Håkan Hagegård; operasångare, hovsångare, professor vid Kungl Musikhögskolan

 

– Som tonsättare är det underbart att jobba med en körledare som har ny musik som sin livsluft. Som närmar sig partituret med glädje och nyfikenhet. Som utgår ifrån att detta är det bästa som någonsin skrivits, ja att detta bara måste framföras. Som ser tekniska svårigheter och stora språng som både utmaning och en uppmaning att lära sig något nytt.

Karin Rehnqvist; tonsättare

 

– Bosse har genom åren med varsam men bestämd hand lotsat många unga körhungriga in på musikens olika vägar – ett stort antal innehar i dag ledande positioner inom musikens område och många är verksamma världen över. Människor som genom hans stora engagemang fått sina liv berikade och uppgraderade. Bosses livsgärning är unik.

Kjell Ingebretsen; professor, preses Kungl. Musikaliska Akademien

 

– Bosse Johansson har betytt oerhört mycket för barnkörsången i Sverige och att AFF under Bosse har nått internationellt erkännande. Hans outtröttliga arbete har höjt statusen på barnkörsången både nationellt och internationellt.

Lena Sköld; ordförande UngiKör

 

– Bosse Johansson är en gigant! Hans gärning är en grundpelare för det svenska körundret! Hans ställning som förnyare av attityden till unga människors sång är unik!

Thomas Jennefelt; tonsättare, vice preses Kungliga Musikaliska akademien

 

– Bo Johansson har alltid lyckats kombinera konstnärlig topp med en utomordentlig kompetensutveckling på helt andra områden, personliga framträdanden, språk, lyhördhet, samarbete, glädje och professionalism.

Wera Körner; vice ordförande, Eric Ericson International Choral Centre, tidigare programdirektör för Rikskonserter

 

– Adolf Fredriks Flickkör har under sin eminente ledare Bosse Johansson utvecklats till en professionell kör inom sitt område och spelar därför en viktig roll i vårt musikliv i allmänhet och i Stockholm i synnerhet samt som ett föredöme för ungdomskörverksamheten i vårt land. Bosse Johansson har i den utvecklingen haft en avgörande roll genom sitt pedagogiska arbete präglat av stor kreativitet och social kompetens och som framstående dirigent. Hans betydelse för nyskapandet i körrepertoaren kan därvidlag inte nog framhållas.

Åke Holmquist; f d  Ständig Sekreterare, Kungl. Musikaliska Akademien