Ta barnmusiken på allvar!

 

Så utbrast Bosse Johansson redan på 1980-talet när han tillfrågades om sakernas tillstånd i den svenska körvärlden.

Som i den här artikeln i Svenska Journalen (dec 1986), samma år Bosse hade tilldelats både Johannes Norrby-medaljen och utnämnts till Årets Körledare (tillsammans med vuxenkörernas maestro Eric Ericson).

– Barnmusiken har låg status, säger Bosse i artikeln. Sverige är ett fullkomligt obrutet fält på det här området. Det är egentligen märkligt att vi har världsberömda vuxenkörer, så lite som vi faktiskt satsar på barn och musik.

– Barn ska inte vara inställda i en riktning mot vuxenvärlden genom sin uppväxt. Barnen är ju fullkomliga i sig, i varje ålder. De barn och ungdomar jag har i mina körer behandlar jag inte som barn. Jag ställer lika höga krav på dem som jag gör på vuxna. Och jag försöker respektera dem för det de kan, för det arbete de lägger ned i kören.

 

Hela artikeln finns här ›