Turné och tävling, 1986

Adolf Fredriks Flickkör. På Arlanda, mot Nantes 1986.Tack vare plötsliga och märkliga kontakter kunde Bosse Johansson få ned sin Adolf Fredriks Flickkör till körtävlingarna i Nantes, försommaren 1986. Viktiga personer på flygbolaget Scandinavian Airlines hade hört talas om den välsjungande kören, deras hedrande inbjudan till en fin körfestival och tävlingen ”Concours International de Choeures d’enfants” och att Flickkören inte hade råd att resa.

Flygbolaget ordnade, flott och elegant, platser till hela kören.

Hur det gick i Nantes? Adolf Fredriks Flickkör kammade hem två förstapriser.

(Ons! de två prispokalerna som körmedlemmarna längst ned stolt håller i …).

 

KÖRSAMs tidning uppmärksammade Flickkörens bravader detta år. Se mer under Pressklipp, ”Två svenska körledare möts i Paris”