Turnébilder, Hongkong & Kina, 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vintageavdelningen måste nog dessa bilder få förpassas. Men då – sommaren 1998 – var det en stor sak:

Adolf Fredriks Flickkör var inbjuden som europeisk representationskör till den första internationella barn- och ungdomskörfestivalen i Hongkong (som vid denna tid fortfarande var en engelsk koloni).

Med sig i bagaget hade Flickkören inte bara svenska folkdräkter utan också ett alldeles nyskrivet stycket tillägnat kören av Karin Rehnqvist – I himmelen (In Heaven’s Hall) för fyra kulande solister och kör ; finns att lyssna på under Flickkörssoundet.

Här ett antal bilder från en 14-dagars konsertturné i Hongkong och södra Kina,
juli – augusti 1998 ›