Vad är en körtant?

VTK_7jan12_rep_0191BKörtant är bara den som varit medlem i Adolf Fredriks Flickkör under Bosse Johanssons ledning (1973-2010). Körtant är den finaste utmärkelse man kan få som flickkörskorist. Man blir körtant det år man går ut årskurs 9 vid Adolf Fredriks Musikklasser.

Körtanter kan alltså vara i åldrarna 17 – 55 år.

Bilden visar körtanter under repetition inför VinterTantkörens konsert, januari 2012.

Idag räknar vi till närmare 440 körtanter, strategiskt placerade över hela världen; inte sällan i professionell musikalisk verksamhet.

 

Här är all världens Körtanter, från A-Ö