VinterTantkören – en storartad upplevelse!

En publikrecension, från alltid initierade Bengt Olof Engström (tidigare konserthuschef, Stockholm):

Allt det goda hos Flickkören finns ju kvar – plus de nu mogna rösterna, som gör klangen fylligare i alla register.

Sedan är det ju så att i Bosses körvärld hör man alltid texten – på ett märkligt självklart sätt ihopmonterad med den klara, runda, tonalt fokuserade  röstklangen. Och till detta – GLÄDJEN! Det strålar om alla, även om Bosses rygg! Att få avsluta julen och börja ett nytt år på detta sätt var helt fantastiskt – en gammal musikant och körräv som jag satt flera gånger med tårar i ögonen.

Stort tack  till Bosse som på detta sätt låter sitt storverk leva vidare – och låter sina gamla sångare få vara med om något unikt, som sedan även vi alla andra får glädjas åt. Tack Bosse också för de inledande orden om glädje! Detta får bli vårt eget nya Juloratorium!

Om det är realiserbart, skulle jag nog vilja understryka orden i programhäftet om en möjlig början på en ny tradition  – VINTERTANTKÖREN vid Trettondagstid, nästa år förslagsvis på självaste Trettondagen den 6 januari.