World Choral Day – 11 december

En manifestation och proklamation från IFCM (International Federation for Choral Music):

 

Sjung, världens alla körer!
Era röster ska föra vattenkällor
dit där eldar brinner.
Era sånger ska plantera rosor
där slagfält en gång låg.
Plöj fåror, så kärlek
och skörda hoppets frukter.
Sjung för frihet där tyranniet råder.
Sjung för jämlikhet där fattigdomen slagit rot. Sjung för vänskap där hatet gror.
Er sång ska leda världen
så att krig övergår i fred,
så att människan vårdar sig om jorden,
så att all rasdiskriminering upphör
så att vi alla blir som syskon
så att hela vår jord jublar tillsammans med era röster!

Översättning: Eva Åkerberg

 

The IFCM announces ”Solidarity” as the theme for World Choral Day in the year 2011.
Many people are suffering because of disasters, earthquakes, tsunamis, draught, hunger, poverty, terror, war, and so on and so forth. All over the world choirs are expressing their solidarity with the victims of these catastrophies, sometimes raising money, often raising awareness or singing to help people deal with these issues or overcome their grief.