World Symposiums on Choral Music

Vart tredje år arrangerar den internationella körledarfederation IFCM (International Federation of Choral Music) stora symposier, veckolånga samlingar med konserter, föredrag och workshops som hålls på olika håll i världen.

Det andra World Symposium on Choral Music hölls i Stockholm i juli – augusti 1990. Adolf Fredriks Flickkör med Bosse Johansson och OD (Orphei Drängar) med Robert Sund var huvudinslag vid invigningskonserten i Berwaldhallen (en konsert det fortfarande pratas om bland dem som var med).

Adolf Fredriks Flickkör genomförde också en egen konsert för symposiedeltagarna i S:t Jacobs kyrka, Stockholm.

2008 fick Adolf Fredriks Flickkör en hedrande inbjudan att vara deltagande kör i WSCM08, som hölls i Köpenhamn.
Några bilder ›

 

Här har World Symposium on Choral Music hållits:

1987 – Wien

1990 – Stockholm

1993 – Vancouver

1996 – Sydney

1999 – Rotterdam

2002 – Minneapolis

2005 – Kyoto

2008 – Köpenhamn

2011 – Puerto Madryn, Argentina